Przejdź do treści

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

 

Działalność naukowa:

  • badanie metabolizmu ksenobiotyków
  • badania monooksygenaz zależnych od CYP
  • badania toksykologiczne z zastosowaniem komórek macierzystych
  • badania skutków narażenia na dym papierosowy
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego
  • toksykologia sądowa

 

Dane kontaktowe:

Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski w Katowicach
Katedra Histologii i Embriologii
Ul. Medyków 18
40-752 Katowice