Przejdź do treści

CZŁONKOWIE

Członkami Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego mogą być obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, choćby nie posiadali miejsca zamieszkania w Polsce. W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
  1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna posiadająca dorobek naukowy z zakresu toksykologii lub nauk pokrewnych, a także osoba, która uzyskała specjalizację w dziedzinie toksykologii.
  2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub osobom, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie toksykologii lub nauk pokrewnych.
  3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która deklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego.