Przejdź do treści

O NAS

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne powstało w marcu 1978 r. i jest ono interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, liczącym ponad 300 członków zrzeszonych w 11 oddziałów terenowych. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (zm. Dz.U. 2018, poz. 723) oraz statutu. Polskie Towarzystwo Toksykologiczne jest członkiem Europejskich Towarzystw Toksykologicznych (EUROTOX) oraz Międzynarodowej Unii Toksykologicznej (IUTOX).

Organami Towarzystwa są:
a. Walny Zjazd Delegatów
b. Zarząd Główny
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński

KRS: 0000190357
REGON: 000841923
NIP: 679-25-57-128
IBAN: 06103000190109853000068885