Przejdź do treści

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

 

Działalność naukowa:

  • genetyczne, zawodowe i środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych
  • zmiany genetyczne i zagrożenia zdrowia związane z narażeniem na metale ciężkie 
  • toksykologia związków bromoaromatycznych
  • stres oksydacyjny indukowany przez substancje egzogenne 
  • alternatywne metody w toksykometrii 
  • ocena mechanizmów kancerogenezy i kancerogennego działania wybranych ksenobiotyków 
  • ocena zagrożeń zdrowia, związanych ze składowaniem odpadów niebezpiecznych oraz z działalnością uciążliwych zakładów przemysłowych 
  • metodyka oznaczania stężenia substancji szkodliwych w powietrzu
  • genetyczne uwarunkowania wrażliwości osobniczej na ksenobiotyki

 

Dane kontaktowe:

Instytut Medycyny Pracy
Ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź