Przejdź do treści

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

 

Działalność naukowa:

  • aplikacja nowoczesnych technik analitycznych w toksykologii sądowej

  • toksykokinetyka leków i ksenobiotyków

  • interakcje metaboliczne i toksykodynamiczne rozpuszczalników organicznych

  • normowanie NDS

 

Dane kontaktowe:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków