Przejdź do treści

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

 

Działalność naukowa:

  • poszukiwanie biomarkerów narażenia na substancje toksyczne
  • badania nad interakcjami toksykologicznymi oraz mechanizmami toksycznego działania ksenobiotyków

 

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Zakład Toksykologii
Ul. Mickiewicza 2C
15-222 Białystok