Przejdź do treści

Formaty tekstów

Ograniczony HTML

  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu są automatycznie rozpoznawane. Znaczniki końca linii <br />, <p> akapitu </p> i końca akapitu </p> są wstawiane automatycznie. Jeśli akapity nie są rozpoznawane dodaj po prostu kilka pustych linii.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki