Przejdź do treści

CELE

Cele Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego:
1. organizowanie i wspieranie wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju badań naukowych w zakresie wszystkich dziedzin toksykologii
2. zrzeszanie osób pracujących w dziedzinie toksykologii
3. dbałość o zatrudnienie i właściwe korzystanie z wiedzy specjalistów z zakresu toksykologii
4. udział w opracowywaniu programów nauczania i specjalizacji z toksykologii
5. upowszechnianie osiągnięć naukowych i wiedzy z zakresu toksykologii
6. reprezentowanie polskiej toksykologii w kraju i zagranicą